Category: Bất động sản

Phần mềm quản lý hợp đồng cho thuê trong tòa nhà

Phần mềm quản lý hợp đồng cho thuê trong tòa nhà

Với hợp đồng cho thuê dài hạn, phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building quản lý thông tin khách hàng mua căn hộ, thuê văn phòng, phân loại khách hàng để giảm giá theo...