Category: Bất động sản

Năm 2017 là năm cạnh tranh gây gắt của thị trường

Năm 2017 là năm cạnh tranh gây gắt của thị trường

Bước sang năm 2017, thị trường này sẽ có sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải cân nhắc điều chỉnh giá cả hợp lý và đưa ra nhiều chính sách...